Przejdź do treści głównej

Project Design for Innovation (2017-2021)


O projekcie "Design4Innovation"

Projekt Design4Innovation, poprzez promowanie designu i zasad dobrego projektowania jako narzędzi dla innowacji opartych na użytkownikach, pozwoli na tworzenie bardziej pożądanych przez odbiorców produktów i usług. To wpłynie na zwiększenie konkurencyjności i zysków MSP, a tym samym przyspieszy ich rozwój.

Thanks to the Design4Innovation project, by promoting design and good design principles as a tool for user-based innovation, it will be possible to create more customer-driven products and services that can increase SME competitiveness and profitability and thus accelerate their development.

D4I - Design for Innovation - Badanie Programów Operacyjnych - Warsztaty nr 2 w Salonikach (31.05. - 01.06.2017r.)

„Badanie Programów Operacyjnych" było tematem drugiego Spotkania Partnerskiego Design4Innovation, który odbył się 31 maja i 1 czerwca w Salonikach. W tym czasie partnerzy Design4Innovation przeanalizowali postępy w realizacji projektu oraz poszczególne programy operacyjne, a także odwiedzili trzy innowacyjne ośrodki, aby dowiedzieć się o najlepszych praktykach w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pomocy na rzecz innowacji w Grecji. Warsztat projektowy, zorganizowany został przez KEPA - Centrum Rozwoju Biznesu i Kulturalnego.

‘Exploring Operational Programmes’ was the theme of the second Design4Innovation Partnership Meeting which took place over two days (31st May – 1st June) in the vibrant city of Thessaloniki. During this time, the Design4Innovation partners reviewed the progress of the project's activities, examined their Operational Programmes (OPs) and visited three innovation hubs in order to find out about the best practice in business and the innovation support in Greece. The project workshop, which was perfectly organised by KEPA – Business and Cultural Development Centre, was held in the tastefully repurposed old Warehouse 1 in the harbour of Thessaloniki.

D4I - Design for Innovation – pierwsze warsztaty regionalne w Zamku Cieszyn (20 kwietnia 2017r.)

Warsztaty p.t. „Mapowanie ekosystemu designu w województwie śląskim” to pierwsze z cyklu spotkań, które mają prowadzić do wskazania i wzmocnienia kierunków rozwoju designu w województwie śląskim. Warsztaty otwierające cykl spotkań odbyły się w dniu 20 kwietnia 2017r. w Zamku Cieszyn – regionalnym centrum designu, które od 2005 roku promuje design jako narzędzie służące restrukturyzacji województwa śląskiego.

Workshops "Mapping the ecosystem of design in Silesian Voivodeship" was the first of a series of meetings that lead to the identification and strengthening of the directions of design development in Silesian Voivodship. This opening workshop was held in Cieszyn Castle - a regional design center, which has been promoting design as a tool for the restructuring of the Silesian Voivodship since 2005.

D4I - Design for Innovation - Spotkanie Otwarcia w Brugii - Warsztaty nr 1 (7-9 marca 2017r.)

Pierwsze spotkanie projektu Design4Innovation w dniach 7, 8 i 9 marca rozpoczęło nową współpracę międzyregionalną mającą na celu zwiększenie konkurencyjności MŚP. Partnerzy zgromadzili się w zabytkowym mieście Brugii na wizycie łączącej spotkanie partnerskie, interaktywne warsztaty z najważniejszymi zainteresowanymi stronami z regionów partnerskich oraz wizytę studyjną w trzech flamandzkich MŚP, które z powodzeniem wykorzystały projekt innowacji.

The first Design4Innovation project meeting on 7th, 8th and 9th of March, started a new interregional collaboration aiming to enhance SME competitiveness. The partners gathered in the historic city of Bruges for an event combining a partnership meeting, an interactive workshop with key stakeholders from partner regions and a study visit to three Flemish SMEs that have successfully used design for innovation. 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś