Przejdź do treści głównej

Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" (2013-2015)


Zobacz również:
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według

Czas realizacji projektu:  wrzesień 2013 - wrzesień 2015 r.

Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:

 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
 • Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach;
 • Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi;
 • Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji" projekt systemowy zatytułowany: „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego", który prowadzony był w trzeciej edycji w latach 2011 - 2013, w partnerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice.

Jednym z rezultatów projektu było powołanie Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, której zadaniem jest stworzenie przestrzeni komunikacji i współpracy, a także wymiany danych pomiędzy środowiskami przedsiębiorstw i środowiskiem naukowo-badawczym, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych została powołana 13 marca 2013r. Istotnym elementem działania Sieci jest opracowanie zintegrowanego modelu sieciowej współpracy specjalistycznych obserwatoriów zarówno z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, jak i sferą biznesu i nauki. Stąd też jednym z przejawów aktywności Sieci jest realizacja obecnego projekt pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnictwa; Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice; konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej; oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. 31 stycznia 2014r. do Sieci przystąpił również Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Głównym celem projektu był rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli JST w wyniku realizacji projektu. Cel projektu został osiągnięty poprzez działania Obserwatoriów Specjalistycznych w obszarach:

 • technologii dla ochrony środowiska - Główny Instytut Górnictwa;
 • ICT -  Park Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice;
 • technologii medycznych - konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej;
 • energetyki - Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

W ramach projektu powstała trwała platforma współpracy pomiędzy kluczowymi uczestnikami ekosystemu innowacji pozwalająca ściśle dostosować ofertę do regionalnych potrzeb w zakresie budowania innowacyjnego potencjału. Ponadto promowane były najlepsze praktyki we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań innowacyjnych zidentyfikowanych w konkursach w ramach marki INNOSILESIA. Przygotowane zostały również 54 ekspertyzy tematyczne z wybranych obszarów technologicznych. 223 uczestników wzięło udział w szkoleniach dedykowanych Jednostkom Samorządu Terytorialnego i ponad 1000 uczestników uczestniczyło w spotkaniach informacyjnych, konsultacyjnych i konferencjach.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz jego rezultaty przedstawiono poniżej w załącznikach. Projekty graficzne, zdjęcia oraz skład publikacji: musk collective design (www.musk.pl)

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś