Przejdź do treści głównej

Śląski Design – Śląskie Forum Innowacji 2017 już za nami - jakie wnioski?


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2017-06-29 09:39

Aktualne trendy w innowacjach oraz potencjalne nisze rozwojowe województwa śląskiego to główne zagadnienia, które zostały poruszone podczas konferencji, która odbyła się 22 czerwca 2017 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach X. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG.

Spotkanie rozpoczął Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, podkreślając znaczenie śmiałych innowatorów we wprowadzaniu zmian i kreowaniu lepszej przyszłości. Michał Gramatyka wyraził nadzieję, że również wyniki spotkania i dyskusji nad kierunkami wspierania innowacji zmienią śląskie.

Pierwszy panel w ramach ŚFI 2017 był próbą odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków rozwoju i możliwości wsparcia inteligentnych specjalizacji. Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, opowiedziała o pierwszych efektach monitorowania inteligentnych specjalizacji z perspektywy kraju, uwzględniając przy tym potencjał przedsiębiorstw w następujących specjalizacjach ICT i systemy geoprzestrzenne, medycyna, automatyka i robotyka. Doświadczenia regionu omówiła Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, mając na uwadze przyjęty przez Zarząd Województwa harmonogram prac nad aktualizacją inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego (medycyna, energetyka i ICT) Ponadto Małgorzata Staś przedstawiła planowane i realizowane działania, w tym projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, którego celem jest zarządzanie i monitorowanie innowacji w regionie i którego efektem może być wskazanie nowych obszarów przewag województwa śląskiego.

Wdrażanie inteligentnych specjalizacji, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, w praktyce przedstawił Bartosz Rozpondek, p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przeznaczono 550 mln euro na wsparcie działalności badawczo- rozwojowej i innowacji w przedsiębiorstwach, z czego blisko połowa z nich dedykowana jest projektom w zakresie inteligentnych specjalizacji. Dyrektor podsumował etap wdrażania osi I i III RPO WSL oraz pokazał obszary i kody PKD najczęściej występujące w projektach zgłaszany do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości przez przedsiębiorców, a także wskazał na potencjalne działalności, którymi są zainteresowani beneficjenci ubiegających się o środki, np. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.

Dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska w Głównym Instytucie Górnictwa, zaprezentował koncepcję prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania w kontekście innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego do roku 2020. Biorąc pod uwagę fakt, iż skuteczna transformacja gospodarcza prowadząca do wzrostu konkurencyjności wymaga ukierunkowania działań podmiotów regionalnych oraz spójnego systemu monitorowania i ewaluacji, przedstawiony zakres toczących się prac pozwoli na obiektywną i wymierną ocenę pozycji konkurencyjnej regionu, a poprzez to skuteczne adresowanie interwencji publicznej i mechanizmów wsparcia.

Drugą część spotkania otworzył Wojciech Ławniczak, CEO, Very Human Services Sp. z o.o., omawiając temat „Innowacja w oparciu o potrzeby człowieka. Inspiracje w kontekście RIS w województwie śląskim”. Spojrzał on na region z szerszej perspektywy, uwzględniając przy tym dobre praktyki ze świata i metodę design thinking, która na pierwszym miejscu stawia potrzeby człowieka. Myśląc o przyszłości wskazał kilka silnych trendów, między innymi takich, w których regiony zaczynają doceniać strategie ukierunkowane na przewagę jakościową. Jego zdaniem innowacje powinny być tworzone w sieciach partnerstw oraz klastrów, co z powodzeniem jest realizowane w województwie śląskim poprzez „animowanie współpracy pomiędzy aktorami ekosystemu innowacji”.
O trendach w technologiach ICT opowiedział Jacek Kotra, Dyrektor Parku Naukowo- Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. Przypomniał on, że znaczenie sektora ICT w gospodarkach światowych i polskiej dynamicznie rośnie, a kluczowymi trendami w sektorze ICT będą technologie w chmurze, Big Data, Internet rzeczy oraz cyberbezpieczeństwo. Szacuje się, że rynki związane z analizą danych będą w najbliższych latach rosły w tempie: 20%-40% rocznie. Jednocześnie wskazał naturalny potencjał śląskich firm; wg rankingu 500 największych firm, przedsiębiorstw i grup informatycznych w Polsce w 2013 r., 36 firm miało swoją siedzibę w województwie śląskim.

Wyzwania przemysłu lotniczego i kosmicznego omówił Bartłomiej Płonka, Prezes Śląskiego Centrum Naukowo - Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. Z kolei dr inż. Mariusz Kruczek podjął temat zielonej gospodarki jako obszaru przewag województwa śląskiego, która jest również priorytetowym obszarem w Unii Europejskiej, ze względu na największy potencjał do wykorzystania w gospodarce.

Natomiast medycyna, jako jedna z trzech specjalizacji województwa, stała się przedmiotem wystąpienia Izabeli Czeremchy reprezentującej Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Prezentacja dotycząca aktualnych działań, analiz oraz perspektyw w zakresie technologii medycznych rozpoczęła trzecią część ŚFI 2017.

W ramach tego panelu odbyła się także dyskusja z udziałem prof. dr hab. Andrzeja Sobasia i dr Marty Więckowskej z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Arkadiusza Woźniaka z Reha-Bed, Pani Jadwigi Husarskiej z Husarska Design Studio dla EGZOTech, a także Romana Kustosza i Artura Kapisa z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz Jerzego Wójcika reprezentującego Wójcik Design. Paneliści skupili się na zagadnieniu: Śląski design w wyrobach medycznych – praktyczność i użyteczność marką i potencjałem eksportowym.

Będąc na półmetku obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i mając na uwadze planowane ustalenia Komisji Europejskiej dotyczące przyszłości polityki spójności, Śląskie Forum Innowacji stało się doskonałą okazją, żeby podsumować i ocenić dotychczasowe działania w ramach polityki krajowej i regionalnej oraz wymienić doświadczenia wynikające ze współpracy nauki i biznesu.

Bez wątpienia wnioski z konferencji będą ważnym wkładem w dyskusję na temat przyszłości polityki regionalnej, próbą analizy mocnych stron województwa śląskiego, poszukiwaniem przewag konkurencyjnych oraz wspierania przedsięwzięć innowacyjnych w branżach, które w regionie wykazują największy potencjał rozwojowy i które mogą stać się potencjalnymi nowymi inteligentnymi specjalizacjami.

Województwo Śląskie ma duże doświadczenie w zarządzaniu polityką innowacyjną oraz skutecznym monitorowaniu potencjałów regionu, tak, aby jak najlepiej wykorzystać szanse rozwojowe. Także podsumowanie statystyk wyłoniło pozytywny obraz województwa śląskiego, które posiada drugi co do wielkości potencjał badawczo-rozwojowy w kraju, w którym powstaje ponad 12 proc. polskiego PKB, i w którym codziennie rejestrowanych jest ponad 100 firm. Tym bardziej wszyscy mieszkańcy są zaproszeni do włączenia się w działania oraz dyskusję nad inteligentnymi specjalizacjami regionu, aby współtworzyć politykę regionalną najlepiej dostosowaną do ich potrzeb.

ŚFI 2017 przyciągnęło 226 gości. Transmisję online można było śledzić na stronie www.rpo.slaskie.pl, na której wkrótce wszystkie wystąpienia będą dostępne do ponownego obejrzenia. Poniżej krótki reportaż oraz materiały z konferencji.

Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

(22.06.2017) Silesian Design- Silesian Innovation Forum 2017  

The Silesian Innovation Forum 2017 was an excellent opportunity to summarize and assess existing actions within national and regional policy, and to share experiences arising from science and business cooperation in reference to the current European Union financial perspective and the European Commission's findings on the future of cohesion policy.  

The European Commission particularly emphasis on supporting innovative undertakings in sectors with the greatest development potential in regions. Within the framework of the Regional Innovation Strategy of the Silesian Voivodeship three smart specializations were selected: medicine, energy and information and communication technologies, which were secured by the Regional Operational Program of the Silesian Voivodeship with 550 million euros. Nearly half of this price is dedicated to smart specialization projects and the other part to support research and development activities and innovation in enterprises. 

During the conference experts presented the challenges of technological development in selected sectors, the potential of Silesian entrepreneurs and the directions of regional operators' actions aimed at building a competitive advantage.  

Also regional initiatives were presented during the SFI 2017. The first one: the Network of Regional Specialized Observatories (SO RIS), is the regional project, which aims, through partnerships in the region, to monitor areas of specialization, to analyze trends and thus to better manage innovation in the region. The second one: Design for Innovation, is the international project, which opens discussion on cooperation in creating regional design policy. 

For many years the region has been trying to inspire companies and other environments to innovate by creating conditions for their development. The goal is to achieve perfection and thus strengthen the links, ventures and projects within the ecosystem of innovation. The summary of the statistics has shown quite positive picture of the Silesian Voivodeship with more than 12% Polish GDP, which has the second largest R & D potential in a country and in which every day more than 100 companies are registered. 

Undoubtedly proposals from the conference will be an important contribution to the discussion on the future of regional policy, an attempt to analyze the strengths of the Silesian Voivodship, and to seek competitive advantages in areas that have the highest development potential in the region and which may become potential new smart specializations. 

The conference was co-financed by the European Union from the European Social Fund within the Regional Operational Program of the Silesian Voivodeship for the years 2014-2020.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś