Przejdź do treści głównej

TWOJA OPINIA


Do 31.10.2013r. Konsultacje społeczne Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do zgłaszania uwag nt. „Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji" (KSIS). Dokument MG jest częścią Programu Rozwoju Przedsiębiorstw i określa priorytety gospodarcze w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

Główne kierunki rozwoju B+R+I, zawarte w „Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji" ułaiwią tworzenie nowoczesnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, budowę gospodarki opartej na wiedzy i podniesienie jej konkurencyjności na zagranicznych rynkach.

29.10.2012 - 23.11.2012r. Końcowe konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte seminaria konsultacyjne lub do przesyłania opinii pisemnych na załączonym formularzu. W prace nad projektem zaangażowane są główne środowiska proinnowacyjne regionu.

Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu rozwoju na lata 2014-2020 dotyczące konieczności identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu. W efekcie tak prowadzonych prac, województwo śląskie jest aktualnie najbardziej zaawansowanym regionem w Polsce pod względem przygotowań nowej strategii innowacji zgodnej ze Strategią Unii Europejskiej „Europa 2020".

30.07.2012 - 5.09.2012r. Wstępne konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”

Prace nad projektem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" są prowadzone przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego" Poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opracowanie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" jest zadaniem Zespołu Naukowego koordynowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przy współpracy ekspertów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice" oraz Zespołu ds. Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś