Przejdź do treści głównej

BADANIA EWALUACYJNE


Badanie ewaluacyjne pt. Branże przyszłości o potencjale pobudzenia rozwoju technologicznego województwa śląskiego, z uwzględnieniem potencjału innowacyjnego sektorów tradycyjnych – transport oraz przemysł maszynowy regionu (2018)

Data opracowania dokumentu: 2018 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: konsorcjum Ecorys Polska Sp. z o.o. (lider) oraz Seendico Doradcy Radło & Wspólnicy

Ewaluacja zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Ewaluacja on-going wdrażania „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020” (2018)

Data opracowania dokumentu: 2018 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Ewaluacja zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Ewaluacja wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020", w tym ocena wartości wskaźników monitoringu wizji (2017)

Data opracowania dokumentu: 2017 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ewaluacja zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Ewaluacja on-going wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”

Data opracowania dokumentu: 2018 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: konsorcjum Ecorys Polska Sp. z o.o. (lider) oraz Seendico Doradcy Radło & Wspólnicy

Ewaluacja zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Badanie ewaluacyjne pt. ,,Analiza przepływów międzygałęziowych w kontekście rozwoju innowacyjności w województwie śląskim do roku 2020” (2017)

Data opracowania dokumentu: 2017 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: konsorcjum firm: Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ewaluacja zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Badanie ewaluacyjne pt. „Procesy przedsiębiorczego odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do roku 2020” (2017)

Data opracowania dokumentu: 2017 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Ewaluacja zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Badanie ewaluacyjne pt. Ocena aktualnego stanu oraz możliwości rozwojowych do 2030 roku regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym specjalizacji inteligentnych (2015)

Data opracowania dokumentu: sierpień 2015 rok.

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, JKW RIS

Wykonawca: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku

Badanie ewaluacyjne zrealizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Ocena ex-post „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013” (2013)

Data opracowania dokumentu: sierpień 2013 rok.

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, JKW RIS

Wykonawca: Konsorcjum firm Collect Consulting S.A. oraz Invest & Consulting Group Sp. z o. o.

Badanie zrealizowane w ramach projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Ocena ex-ante „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020” (2013)

Data opracowania dokumentu: kwiecień 2013 rok.

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: IPM Sp. z o. o.

Badanie zrealizowane w ramach projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Bieżąca ewaluacja procesów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 (2011)

Data opracowania dokumentu: 2011 rok.

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: GHK Polska Sp. z o.o.

Badanie zrealizowane w ramach projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Raport końcowy z badań ankietowych w zakresie stanu wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013” (2010)

Data opracowania dokumentu: 2010 rok.

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Badanie ewaluacyjne zrealizowane w ramach projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś